Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Developed by Adobe Systems Incorporated
Người dùng đánh giá
3.9  (137 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.6
Phiên bản mới nhất:
7.0.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
Bắt, sửa đổi, và đưa đoạn video để đĩa, trên mạng, và di động thiết bị. Khiến cho tất cả giai đoạn video của truyền sản xuất hiệu quả hơn với Adobe® Premiere® Pro phần mềm.
Kể chuyện của mày đi với tối đa ảnh hưởng dùng Adobe® Premiere® Pro phần mềm, bắt đầu đến kết thúc giải pháp cho việc hiệu quả hơn. video sản xuất.
Tiết kiệm thời gian từ trên-đặt bắt được dùng Adobe OnLocation qua xuất, mở rộng của anh sáng tạo lựa chọn thông qua hợp nhất với Adobe After Effects® Professional và Photoshop® phần mềm, và nói tên nội dung DVD, trên mạng, và di động thiết bị.
Tính năng:
* Thổ dân ủng hộ cho Sony XDCAM và Panasonic P2 định dạng
* Xuất DVD
* Cao chất lượng chuyển động chậm với thời gian remapping
* Trực tiếp đến đĩa thu chuyên nghiệp và đi-thiết lập theo dõi
* Xuất bản Adobe Encore để dự án mạng
* Nhiều dự án bảng với thông minh tìm kiếm tập tin
* Tiến bộ sửa hiệu quả
* Xuất trong di động thiết bị
Thông tin được cập nhật vào: